Varíme si sami, ale...

... máme to dobre zorganizované. Družiny sa striedajú v denných službách, ktorých úlohou je pripravovať jedlo, prípadne nakúpiť potraviny. Táborová kuchyňa je vo veľkom vojenskom stane, sú v nej prípravné a vydávacie pulty, police a drevené debny a, samozrejme, hneď pri nej je aj sklad potravín.

Na lodi a v tábore je potrebné byť s kuchárom zadobre.

Nakupovanie

Kuchár si už pred táborom premyslí, čo bude variť, a pripraví jedálniček a podľa neho zoznam surovín. Nasleduje veľký predtáborový nákup a odvoz potravín do klubovne, kde ich balíme do banánových škatúľ.

Skladovanie potravín

Skladovanie

V tábore sú suroviny uskladnené v drevených uzatvárateľných debniach a v regáloch v banánových škatuliach. Mliečne výrobky, mäso a výrobky z neho sú nakupované v deň spotreby, v tábore nemáme chladničky. Tých pár trvanlivejších výrobkov, ktoré vyžadujú chladenie (napr. Rama), chladíme v kovových nádobách uložených v tieni v potoku.

Služba v kuchyni
Služba v kuchyni

Služba v kuchyni

Družinu, ktorá má službu v kuchyni, organizuje kuchár a radca tej družiny. Kuchár dohliada na správnu prípravu jedla, deti pomáhajú s prípravou palivového dreva, udržiavajú oheň, čistia a krájajú zeleninu a zemiaky, natierajú chlieb, pripravujú nátierky, po jedle upracú stoly, umyjú riad a podobne.

Varenie

Varenie

Varíme v cca 60-litrových kotloch – máme ich 5, k nim dve kotliny. Hrnce teda používame vtedy, keď treba vyprázdniť kotol na ďalšie varenie. Na príležitostné malé varenie (káva pre hostí a podobne) využívame plynový varič. Čaj je počas dňa k dispozícii v 20-litrovej varnici.

Služba vydáva jedlo
Konečne jeme

Keď je navarené...

... tak ideme jesť. Stravu vydáva služba do ešusov, podľa pokynov kuchára. Jedlo je často horúce a v horúcom dni chladne dlho, takže nepoužívame misky bez rúčok, aby sme sa nepopálili.

V jedálni máme lavičky a stoly, ktoré si sami zhotovujeme, ale aj prenosné stolové súpravy.

Ricky dojedol a pôjde umývať riad
Prichystané na umývanie

Zostala hora riadu

Riad umývame v teplej vode (služba umýva v jednom z kotlov, stravníci dostanú vodu do ešusov). Kladieme dôraz na šetrenie saponátmi a používame už len ich ekologickú verziu. Oplachujeme pitnou vodou privedenou do umyvárky hadicami.

Odovzdávanie služby

Je dobojované...

Odovzdávanie služby - radkyne družín Nika a Katka si odovzdávajú štafetu v podobe ozdobenej varešky. Služby sa menia po obede.