Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

Nepoznáte nás? Sme skauti. Zbor Biele vrany. Vrany preto, lebo sme „vraňare“, teda Košičania a biele preto, lebo nás je tu málo – vzhľadom na také veľké a krásne mesto. A charakterizuje nás napríklad aj toto:

  • sme organizačnou jednotkou Slovenského skautingu, jedným z asi stovky zborov na celom Slovensku a jediným v Košiciach,
  • náš zbor vedie zborová rada a máme vlastnú právnu subjektivitu,
  • náš zbor je tvorený štyrmi oddielmi a okrem nich je tu ešte jeden klub našich priaznivcov,
  • máme okolo 100 registrovaných členov, našou cieľovou skupinou sú deti a mládež od 8 do 26 rokov,
  • našou snahou je pomáhať im v osobnom raste a rozvoji,
  • pripravujeme deti pre život v spoločnosti, avšak dôraz kladieme na rozvíjanie ich morálnych a charakterových kvalít,
  • máme v úcte skautský zákon a sľub a snažíme sa ho dodržiavať,
  • a naším hlavným predsavzatím je urobiť svet aspoň o kúsok lepším, ako je.

No a toto sú naše oddiely:

4. oddiel vĺčat
4. oddiel vĺčat

4. oddiel vĺčat Canilu – pre deti vo veku 8 – 11 rokov

V oddiele je spolupráca s rodičmi samozrejmá. Našou snahou je s rodičmi čo najviac komunikovať a pomáhať pri výchove ich dieťaťa. Keď chlapec alebo dievča dovŕši 11 rokov (resp. ukončí 5. ročník ZŠ), automaticky prechádza do oddielu pre starších členov, kde kontinuálne pokračuje v skautskej činnosti. Oddiel má tri družiny, ich stretnutia sú v pondelok, stredu a štvrtok (okrem prázdnin) medzi 16:00 a 18:00. Oddiel vedie Michal Tirpák.

3. oddiel
Hurtovnica

3. oddiel skautov Delfíny (11 – 16 rokov)

Je pre chlapcov, založený bol v roku 1991 a od roku 1994 bol tvorený tromi družinami – Medvede, Bobry a Jelene, k nim v roku 2012 pribudla štvrtá družina – Jastraby. Oddiel sa schádza v klubovni na Jesennej 3. Stretnutia sú zvyčajne v pondelky až piatky. Medzi tradície patria: Majster uzlovania, mestská hra Vyzvedači, výpravy na chaty, 18-dňové tábory. Oddiel vydáva vlastný časopis Delfinárium a vedie ho Vladimír Jacko Gabriel Breza, Marek Skyba a Damián Mock.

9. oddiel
9. oddiel - spoločenská hra

9. oddiel skautiek Bystré vydry (11 – 16 rokov)

Jediný dievčenský skautský oddiel v Košiciach. Vedie ho Mgr. Jana Vinterová a má tri družiny – Veveričky, Ondatry a Svište. Medzi veľmi populárne podujatia patria Skautské Vianoce, Zimné rozbíjačky, oslava Dňa sesterstva a MDŽ, v lete 15-dňový tábor. Oddiel sa schádza v klubovni na Alžbetinej 14. Stretnutia sú zvyčajne v pondelky až piatky. Oddiel vydáva časopis Vydriduch.

Roveri na putovnom tábore v Rumunsku
Roveri vo Vysokých Tatrách

6. oddiel roverov Kajmani (16 – 26 rokov)

Starší skauti sa nazývajú roveri. Majú fyzicky i psychicky náročnejší program – lezenie na cvičnej skale, jazdenie na koňoch, orientačné terénne hry, putovné tábory, medzinárodné výmenné pobyty (Česko, Švédsko), výpravy do zahraničia a pod. V roku 2010 spustili projekt víkendových duchovno-intelektuálnych kurzov s názvom Indulona. Oddiel vedie Katarína Sklenková.

 

5. oddiel priateľov skautingu (nad 26 rokov)

Registrujú sa v ňom starší skauti, rodičia a iní priaznivci skautingu.