Príchod 9. a 3. oddielu z tábora

9. oddiel - návrat v stredu 18. 7. 2018

  • 15.15 - odchod autobusom do Lipian (príchod 15.50),
  • 16.03 - odchod vlaku z Lipian,
  • 17.20 - príchod 9. oddielu skautiek do Košíc na železničnú stanicu.

Batožina príde z tábora najneskôr v sobotu, spolu s batožinou 3. oddielu. K dispozícii bude v čase príchodu chlapcov, teda o 17.00 v klubovni 3. oddielu na Jesennej 3.

3. oddiel - návrat v sobotu 21. 7. 2018

  • 14.20 - odchod autobusom do Lipian (príchod 15.00),
  • 15.03 - odchod vlaku z Lipian,
  • 16.20 - príchod 3. oddielu skautov do Košíc na železničnú stanicu, presun do klubovne 3. oddielu po batožinu.

Batožina príde z tábora okolo 15.00 a bude čakať v klubovni 3. oddielu na Jesennej 3.