Zoznamy vedúcich a účastníkov táborov 2018

S kým sa ráta a kto je prihlásený. Priebežne dopĺňané.


Vysvetlivky:
- Ak je v kolónke pomlčka (-), účastník nemusí danú vec odovzdávať alebo príslušný poplatok platiť. Vo všeobecnosti prihlášku musí odovzdať každý účastník a aj každý člen vedenia, ktorý nedovŕšil v deň nástupu do tábora 18 rokov. Zároveň musí odovzdať aj potvrdenie od lekára a vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti.
- Prihlášky zbierajú vodcovia oddielov, za tábory sa platí prevodom na účet.
- Na stavbu tábora netreba odovzdávať prihlášku a platí sa LEN v hotovosti priamo na táborisku.
- Tento dokument edituje Johny. Dopĺňa mená a vypĺňa kolónky. Cieľom je, aby sme mali vždy čo najaktuálnejší stav a aby si rodičia mohli overiť, že platba prebehla úspešne.


Stavba tábora, 30. 6. - 4. 7. 2018 - účastníci sú v samostatnom článku o stavbe tábora

Tábor 3. oddielu, 4. - 21. 7. 2018

Meno Odovzdal
prihlášku
Zaplatil
Sumu
Dátum a spôsob
zaplatenia (ú/h)
Funkcia,
poznámka
Vedenie        
Breza Gabriel - - -  
Fabian Michal - - - kuchár
Jacko Vladimír - - - vodca tábora
Fabian Ján - - - zdravotník 
Kendra Richard - - -  
Skyba Marek - - -  
Účastníci        
Amrich Jakub áno 140,- 31.5.2018 ú  do 12.7.
Čalfa Ľudovít Ján áno 165,- 8.6.2018 ú  
Dolný Dárius   165,- 11.6.2018 ú  
Fabian Juraj áno 185,- 31.5.2018 ú  
Fabrici Milan   110,- 20.6.2018 ú
26.6.2018 ú
 
Gavrecký Richard   110,- 29.5.2018 ú  
Halász Martin áno 165,- 31.5.2018 ú  
Kertys Ján   185,- 12.6.2018 ú  
Kornúc Matúš áno 165,- 5.6.2018 ú  
Kremler Dávid áno 185,- 24.5.2018 ú  
Lashkay Daniel áno 130,- 7.6.2018 ú  
Manica Samuel áno 185,- 28.5.2018 ú  
Pankuch Andrej áno 110,- 8.6.2018 ú  
Počatko Ján Karol áno 165,- 12.7.2018 ú  
Počatko Jozef áno 165,-  6.6.2018 ú  
Počatko Milan áno 165,- 6.6.2018 ú   
Poláček Richard áno 185,- 6.6.2018 ú  
Vattai Dominik áno 185,- 29.5.2018 ú  
Zniszczol Filip áno 165,- 30.5.2018 ú  


Tábor 4. oddielu, 21. - 29. 7. 2018

Meno Odovzdal
prihlášku
Zaplatil
Sumu
Dátum a spôsob
zaplatenia (ú/h)
Funkcia,
poznámka
Vedenie        
Tirpák Michal - - - VOD
Čikotová Adriána - - -  
Lashkay Kristina   - -  
Lashkay Anna-Mariya - - -  
Nižníková Kristína   - - zdravotníčka 
Tirpáková Marianna - - -  kuchárka
Breza Juraj - - -  
Breza Marek - - -  
Galoci Peter - - -  
Kostyálová Katarína - - -  
Sklenková Katarína - - -  
Účastníci        
Bodnar Bohdan   75,- 6.8.2018 ú  
Bognár Richard   100,- 23.5.2018 ú  
Bognárová Denisa   100,- 23.5.2018 ú  
Brossmann Christian   110,- 29.5.2018 ú  
Čalfa Matej   100,- 8.6.2018 ú  
Dranga Milan   110,- 19.6.2018 ú  
Eliáš Kristián   90,- 12.6.2018 ú vrátené 26.7.2018
Fatura Oliver   100,- 14.6.2018 ú  
Halász Tomáš   100,- 31.5.2018 ú  
Hríb Maximilián   100,- 28.5.2018 ú  
Juhás Matúš   100,- 21.6.2018 ú  
Kornúc Juraj   100,- 5.6.2018 ú  
Krupová Ľudmila   95,- 11.7.2018 ú 21.-26.7.
Mičkáš Dávid   110,- 5.6.2018 ú  
Miliczká Eliška   110,- 25.6.2018 ú  
Mock Šimon   100,- 15.6.2018 ú  
Pankuch Artur   110,- 8.6.2018 ú  
Pavelka Martin   110,- 24.5.2018 ú  
Peko Patrik   110,- 1.6.2018 ú  
Podolský Šimon   110,- 15.6.2018 ú  
Prochyra Matúš   110,- 7.6.2018 ú  
Štefko Filip   100,- 29.5.2018 ú  
Štefko Timotej   100,- 29.5.2018 ú  
Tichý Peter   110,- 28.6.2018 ú  
Üveges Marko Sebastián   110,- 31.5.2018 ú  
Zniszczolová Sofia   100,- 30.5.2018 ú  


Tábor 9. oddielu, 4. - 18. 7. 2018

Meno Odovzdal
prihlášku
Zaplatil
Sumu
Dátum a spôsob
zaplatenia (ú/h)
Funkcia,
poznámka
Vedenie        
Vinterová Jana - - - VOD
Fabianová Anna - - - kuchárka
Skybová Mária - - -  
Kupčíková Júlia - - -  
Účastníci
       
Čikotová Tamara áno 165,- 4.6.2018 ú  
Dolná Flávia áno 150,- 12.6.2018 ú  
Faturová Michaela áno 150,-  14.6.2018 ú  
Faturová Paulína áno 100,-  14.6.2018 ú radkyňa
Halászová Daniela áno 150,- 31.5.2018 ú  
Juhásová Klára áno 150,- 21.6.2018 ú  
Kendrová Karolína   165,- 5.6.2018 ú vrátené 26.7.2018
Királyová Michaela áno 165,- 4.6.2018 ú  
Koštialová Lucia  áno 100,- 20.6.2018 ú radkyňa
Medvecová Patrícia áno 115,- 31.5.2018 ú  
Mocková Tamara áno 150,- 15.6.2018 ú  
Počatková Aneta áno 150,- 11.6.2018 ú  
Počatková Lucia áno 150,- 12.7.2018 ú  
Sklenková Zuzana áno 165,- 10.5.2018 ú  
Straková Julianna   165,- 26.6.2018 ú  
Vinterová Amália  áno 165,- 22.5.2018 ú