Návštevy v tábore

V posledných rokoch to vyzerá tak, že naši rodičia sa do tábora tešia hádam viac ako my. Vidno to z masovej účasti na návštevných dňoch.

Návštevný deň

Pripadá zvyčajne na nedeľu, v tento deň je program tábora voľný. Rodičia, súrodenci, starí rodičia a niekedy aj širšie príbuzenstvo prídu do tábora navštíviť svoju ratolesť. Radosť majú obe strany. Dieťa sa pochváli tým, ako dobre mu je v tábore (v čo všetci dúfame), rodičia vidia, že je o neho dobre postarané (v rámci možností stanového tábora v divočine) a celé to môžu osláviť dobrým jedlom.

Koláče a rezne

Podmienky táborovej kuchyne nie sú stavané na vyprážanie rezňov a pečenie koláčov, preto radi v tábore uvítame jedlo (aj)tohoto druhu. Netreba to však s množstvom preháňať, stále platí, že v tábore nemáme chladničky a tak čo sa do večera nezje, môže sa to pokaziť. Často sa zároveň stane, že nie každému príde návšteva a tak máme v tábore zvyk, že prebytočné kazivé jedlo sa odovzdá do kuchyne a večer rozdelí medzi všetkých. Vyhneme sa tým pokazeniu potravín a zároveň tých, ktorí návštevu nedostali, aspoň trochu potešíme.

V podsade sa páči i malým deťom

Prenocovanie

Dobrodružnejší rodičia radi v tábore prenocujú, zvyčajne v noci zo soboty na nedeľu, v ktorú je samotný návštevný deň. Uvidia tak aj časť programu, nástupy, ako si varíme a stolujeme. Na prespanie však väčšinou nevieme uvoľniť podsadové stany, takže rodičia si buď prinesú vlastné, alebo vieme požičať pár zborových turistických stanov. V každom prípade si toto prespanie treba vopred dohodnúť s vedením tábora.

S dieťaťom mimo tábor

Ak príde návšteva a nechce byť len v tábore, ale spolu s dieťaťom chcú ísť niekam na výlet alebo na obed, nie je s tým žiaden problém, stačí to len nahlásiť vedeniu tábora spolu s informáciou, kedy sa dieťa zhruba vráti.

Svätá omša
Svätá omša

Svätá omša

Keďže vačšina našich členov sú kresťania - katolíci, zabezpečujeme v tábore počas nedieľ (a teda aj počas návštevného dňa) svätú omšu, ktorej sa samozrejme môže zúčastniť každý prítomný v tábore.

Padre a Amálka na bráne

Súčasní a bývalí členovia, kamaráti

Býva pekným gestom oddielových rád pozvať na návštevu bývalých vodcov či radcov, vodcov spriatelených oddielov a členov zborovej rady. Treba vždy pamätať na tých, ktorí budovali oddiely a odviedli kus práce pre ich členov. Zároveň je pekné pozvať súčasných členov, ktorí z rôznych príčin nemohli ísť do tábora a teraz tajne smútia - aspoň pár dní táborovej romantiky rozhodne utuží vzťahy v družine.

Vo všeobecnosti platí, že maximálna dĺžka takejto skautskej či kamarátskej návštevy sú dve noci (teda takmer 3 dni). K návšteve sa správame ako k hosťom, teda má u nás zabezpečenú stravu zadarmo (zvyčajne okrem desiaty a olovrantu). Ubytovanie sa dá dohodnúť, ale spanie v podsadách pravdepodobne tiež nebude možné - vieme poskytnúť len bežné turistické stany. Pozor - každá návšteva je súčasťou tábora a musí sa rešpektovať táborový poriadok a pokyny vedenia tábora.

Návštevy treba nahlásiť vodcom oddielov ešte pred táborom a vodca s nimi musí súhlasiť, aby vedel prípadne kvôli nim upraviť program. V tomto prípade nie je určený fixný termín návštevy - je vecou dohody. Neprijímame návštevy hneď na začiatku a na posledné dni tábora.